2018/2019


2017/2018

15.03.2018

Склад атестаційної комісії відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області на 2017/2018н.р.

Дати проведення засідання атестаційної комісії відділу освіти Чорноморської міської ради:

02.04.2018 о 14.00 у ММК - атестація керівників закладів освіти

04.04.2018 у ММК  протягом дня за графіком - атестація педагогічних працівників закладів освіти (графік буде складено на наступному тижні)

19.02.2018

01.03.2018 о 14.00 у ММК відбудеться чергове засідання міської методичної ради. Запрошуються вчителі, які претендують на педагогічне звання "Старший учитель" (Список запрошених буде передано телефонограмою).

Вчителі, які претендують на звання "Старший учитель" мають довести , що вони використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом. Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників. Регламент виступу - 5 хв.

Download
Кваліфікаційні вимоги до вчителів 1 та вищої категорії та умови присвоєння звання "Старший учитель"
Витяг з Положення про атестацію педагогі
Microsoft Word Document 15.1 KB