2017/2018н.р.

М.А. Глазунова пропонує зразки завдань для проведення тематичного оцінювання та мають компетентісний характер відповідно до сучасних вимог: