· 

Освітній процес відновлюється

      УКРАЇНА ЧОРНОМОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ ВІДДІЛ  ОСВІТИ   11.03.2022 № 01-11/404                                      

Директорам закладів загальної середньої освіти

Про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти міста на період воєнного стану

(З використанням матеріалів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти ОДА)

    Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», розпоряджень голови Одеської  обласної  військової  адміністрації  від  25.02.2022 № 4/А-2022 «Про впровадження заходів правового режиму воєнного стану у закладах освіти, від 08.03.2022 № 79/А-2022 «Про організацію освітньої діяльності в Одеській області на період воєнного стану», розпорядження Чорноморського міського голови «Про організацію освітньої діяльності в закладах освіти Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на період воєнного стану», наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної військової адміністрації від 09.03.2022 № 3/ОД «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти області з метою відновлення освітнього процесу в закладах освіти Чорноморської міської територіальної громади та забезпечення максимальної безпеки дітей та працівників системи освіти, виконання освітніх програм у 2021-2022 навчальному році

з 14 березня 2022 року освітня діяльность в закладах загальної середньої освіти

здійснюватиметься за дистанційною формою навчання з максимальним використанням технічних можливостей закладів освіти, їх учнів та педагогів та  дотриманням вимог Інтернет – безпеки. 

Щодо здійснення заходів, спрямованих на завершення навчального року

      У межах академічної автономії, відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану є внутрішніми питаннями кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників.

      В закладі загальної середньої освіти з огляду на варіативність організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання необхідно:

• організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, з урахуванням принципу  здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів та вчителів;

• забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією;

• погодити з вчителями та укласти графік занять з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу;

• завершення навчального року відповідно до структури, визначеної закладом загальної середньої освіти на початку навчального року.

Щодо організації освітньої діяльності в умовах дистанційного навчання

На період воєнного стану розробити заходи щодо переведення педагогічних працівників закладів освіти на роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційна, методична, наукова, інша педагогічна діяльність).

Надати дозвіл педагогічним працівникам на дистанційну роботу шляхом видання 

наказу «Про переведення на дистанційну роботу».

(Дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ст. 602 КЗпП). 

Дистанційна робота може виконуватись, як в межах територіальної громади так і за кордоном за згодою роботодавця.

    Навчальна діяльність може здійснюватись у синхронному або асинхронному режимі.

У синхронному режимі:

• робота на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;

• із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо;

• брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.;

• виконувати інші завдання.

Асинхронний режим є більш гнучким у застосуванні, оскільки учні можуть виконувати завдання у зручний час на одній з платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя)

Оцінювання

    Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв'язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання.

     Якщо вчитель застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо), він може налаштувати опцію переходу учня до наступної теми за умови виконання перевірочного завдання за вивчену тему. Це дозволить учню здійснювати самооцінювання успішності оволодіння навчальним матеріалом.

   Навчальні досягнення кожної дитини можуть бути доступними лише для її батьків або законних представників.

       Вчителі вже досконало опанували різні інструменти та технології дистанційного навчання. Кожен учитель використовує той інструмент, який йому є зручним і доступним. В теперішній ситуації і вчителеві і учням та батькам необхідно підлаштовуватись і знаходити порозуміння.

 

Щодо фіксації освітнього процесу 

    Автономію вчителя має бути забезпечено академічною свободою, включаючи свободу вільного вибору форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, з метою впровадженням авторських методик із використанням технологій дистанційного навчання.

 

   Робочі години вчителя, який забезпечує дистанційне навчання учнів пропонуємо обліковувати (рахувати) відповідно до навчального навантаження вчителя та розкладу навчальних занять у закладі загальної середньої освіти.

 

   Скласти розклад навчальних занять та робочого часу вчителя в дистанційному режимі. Визначити поточний зручний режим роботи.

   Ведення класних журналів

     Завершення заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів у друкованому вигляді, відтерміновуємо до нормалізації ситуації.

     У закладі освіти буде розроблений графік, за яким учителі зможуть заповнити класний журнал.

      Класні журнали (дати та зміст уроків) заповнюються відповідно до календарно-тематичного планування згідно з основним розкладом.  

Щодо оплати праці працівників закладів освіти 

   Відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України під час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

     Згідно із пунктами 77, 89  Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, у випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від учителя причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

   Отже, оплата праці усім працівникам закладів і установ освіти, діяльність у яких призупинено, здійснюється в розмірі середньої заробітної плати, а тих педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням умов чинного законодавства.

Щодо окремих питань трудових відносин та оплати праці сумісників

   Згідно з рішенням Уряду та з метою попередження проявів грубих порушень конституційного права на працю працівників керівникам закладів загальної середньої освіти необхідно утримуватися від звільнення працівників без їхньої згоди.

    Умови роботи за сумісництвом регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1993 року № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій».

    Відповідно до зазначених нормативно-правових актів сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, установі, організації. Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу.

    Враховуючи, що сумісництво передбачає виконання працівником основної роботи (в цьому ж або іншому закладі), то збереження середнього заробітку, яке гарантоване працівникам відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, здійснюється лише за основним місцем роботи працівника.

   З урахуванням пункту 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, якщо сумісник  є вчителем і виконує роботу, іншу організаційно-педагогічну роботу оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

     Допоміжно-обслуговуючий персонал закладів загальної середньої освіти, які працюють за сумісництвом і виконують свої трудові обов'язки (прибирання, опалення) отримують заробітну плату відповідно до умов оплати праці встановлених у трудових договорах.

 

Заступник начальника відділу освіти К.І.Чегаринська