· 

Крокуємо з НУШ у 5 клас. Мистецька освітня галузь. Засідання професійної спільноти вчителів освітньої галузі “Мистецтво”

 

03.05.2022 у Центрі професійного розвитку педагогічних працівників відбулася зустріч професійної спільноти вчителів освітньої галузі “Мистецтво”, які працюватимуть у 5 класі НУШ у 2022/2023 навчальному році. У заході взяли участь 14 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти міста.

 

Засідання відбулося в змішаному режимі: онлайн на платформі GOOGLE MEET для вчителів, які працюють за кордоном або за межами міста та офлайн на базі ЦПРПП.

 

Під час засідання було окреслено основні питання та визначено напрямки роботи щодо запровадження НУШ у 5 класі. Ознайомилися з електронною версією підручника «Мистецтво» для 5 класів ЗЗСО авторів Л. Масол та О. Гайдамаки, вибраного спільнотою вчителів мистецтва міста та модельною освітньою програмою, яка є чинною для даного підручника. Це модельна навчальна програма “Мистецтво. 5-6 класи” (інтегрований кус) для закладів загальної середньої освіти (автори: Масол Л.М., Просіна О.В.), яка стане обов'язковою з наступного 2022/2023 н.р.

 

Учасники заходу розглянули “Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» і дійшли спільної думки про необхідність участі та проведення тренінгів та семінарів–практикумів з метою оволодіння інструментами професійного розвитку вчителів, набуття педагогами загальних та фахових компетентностей.

 

В кінці зустрічі було анонсовано проведення в серпні 2022 року навчання для вчителів 5-6 класів при Чорноморському ЦПРПП “Крокуємо з НУШ у 5 клас” з питань: мотивація учнів до освітньої діяльності, адаптаційний період, формувальне оцінювання, компетентнісно-орієнтовані завдання, інтегроване навчання, діяльнісний підхід, педагогіка партнерства.

 

Адже, нові підходи до організації освітньої діяльності в закладах освіти вимагають сьогодні від усіх учасників освітнього процесу до трансформації власного світогляду, особистих позицій та поглядів, пошук дієвих, прогресивних, новаторських шляхів саморозвитку.