· 

Пізнання природи в НУШ

14 червня на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся обласний науково-методичний семінар для вчителів природничої галузі «Методи пізнання природи як базові методологічні знання природничої галузі Державного стандарту базової середньої освіти», у якому взяли участь понад сорок вчителів закладів освіти Одеської області. Від м.Чорноморськ у заході взяла участь О.М.Богуш, консультант ЦПРПП.

Учасників семінару привітала Пивоварчик І.М., завідувачка кафедри методики викладання і змісту освіти, к.п.н., доцент, яка відзначила пріоритетність наукового світогляду і впровадження методології наукових досліджень в освіту, важливість саморозвитку вчителів, особливо у воєнний час задля нашої перемоги та післявоєнної відбудови країни.

Завідувач науково-методичної лабораторії природничо-математичної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти, кандидат біологічних наук, доцент Немерцалов В.В., у своєму виступі окреслив сучасні погляди на проблему формування і застосування знань, їх діяльнісну природу та рекомендації провідних нейропсихологів щодо ефективного навчання.

Старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти Ятвецька Л.І. висвітлила основні нормативні вимоги Державного стандарту базової середньої освіти, підкреслила практичну значущість компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання, модерувала мінідискусії з учасниками семінару щодо тлумачення поняття «знання», на яскравих прикладах розібрала з учасниками особливості засвоєння учнями методології наукових досліджень, зробивши акцент на науковому моделюванні та еволюції моделей.

Кононенко Л.М., старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти, організувала захопливий практикум з вчителями, що долучилися до семінару. Вони мали змогу попрактикуватися в інтерпретації наукової інформації та застосування різних форм представлення даних. Вчителі опрацьовували та інтерпретували графіки, таблиці, діаграми, інфографіку, масштабували результати аналізу.

Учасники семінару відзначили високий рівень організації, актуальність та динамічність викладення матеріалів, їхню увагу привернув інтерактив та можливість дискутувати, обмінюватися думками.

Супровідні матеріали семінару будуть оприлюднені на сайті кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». А  у серпні ми плануємо організувати тренінги для вчителів 5 х класів на базі ЦПРПП Чорноморської міської  ради.