· 

Зустріч професійної спільноти вчителів Етики

13 вересня у ЦПРПП відбулась зустріч професійної спільноти вчителів Етики.
Предмет «Етика» у 5 класі спрямований на формування світогляду та розвиток компетентностей, задекларованих у
Державному стандарті базової середньої освіти у соціальній і здоров’язбережувальній освітній галузі.

Вчителі познайомились з основними принципами викладання предмету, з модельними програмами  Етика. 5–6 класи. (Пометун О. І., Ремех Т. О., Кришмарел В. Ю.),    Етика. 5–6 класи. (Ашортіа Є., Бакка Т. та ін.) та комплектами електронних підручників до них.