· 

Школа молодого педагога

Старт навчання вчителів нового покоління Чорноморська

 

Учитель – це завжди активна, творча особистість. Він є організатором повсякденного життя школярів, близьким і доступним зразком для наслідування, що спонукає учнів слідкувати за ним, рівнятися на нього. За словами Андреаса Шляйхера, успішний сучасний учитель - достатньо незалежний в судженнях і педагогічних рішеннях, працює в постійному партнерстві з іншими учителями, радиться з ними щодо методів навчання, ділиться досвідом, вчиться у кращих колег і підтримує молодших.

Професія вчителя – це вічний двигун саморозвитку, адже кожен освітянин повинен не лише досконало знати свій предмет і володіти методикою його викладання, а й постійно удосконалювати свої знання.

На жаль, у педагогічних закладах вищої освіти не дають готової формули педагогічної майстерності, отже таланти, необхідні для створення атмосфери уроку, педагогу доводиться розвивати самостійно. І тут йому на допомогу приходять досвідченіші колеги.

20 жовтня 2022 р. на базі ЦПРПП відбулося перше заняття у Школі педагогічної майстерності молодого вчителя, завданням якої є розвиток педагогічної культури вчителів із невеликим досвідом роботи в закладах освіти. Тут у співпраці з консультантами ЦПРПП та досвідченими педагогами міста вони опановують сучасні методи співпраці з аудиторією, головні навички сучасного педагога, формуючи новаторське педагогічне мислення.

Навчання у школі розраховано на три роки, за цей час планується проведення занять, організованих за такими змістовими блоками, як ознайомлення з сучасними методиками й технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом учителів міста, особливостями роботи зі шкільною документацією, розвиток умінь і навичок учителя планувати уроки, виробляти власний стиль викладання, розвиток фахового потенціалу, лідерських якостей. 

Зразки різних форм методики викладання, вдосконалення форм змішаного і дистанційного навчання, медіаграмотність, тайм-менеджмент, основи медіації та психології педагогічної взаємодії зі здобувачами освіти та інші актуальні теми для молоді будуть презентовані у вигляді інтерактивної взаємодії, з практичними вправами і обов’язково - із обговоренням найбільш проблемних моментів та складних ситуацій з педагогічного досвіду слухачів. Також буде проведено вступне та підсумкове анкетування слухачів для формування освітньої траєкторії подальшого професійного зростання молодих педагогів.

Передбачені різноманітні інтерактивні форми роботи – дискусії, майстер-класи, тренінги, дослідження у фокус-групах, презентації проєктів, опанування інноваційними технологіями в педагогічному просторі. У підсумку слухачі підготують захід у рамках фестивалю відкритих уроків «Молоді — молодим». 

 На першому занятті був створений портрет сучасного вчителя Нової української школи за Держстандартом, опрацьовані основні компетентності вчителя, обговорені перші кроки формування професійної компетентності педагога, проблеми та труднощі, з якими стикаються молоді, а також перспективи професійного зростання. 

Атмосфера зустрічі була сповнена доброзичливістю та порозумінням, а родзинкою стало те, що молоді колеги мали змогу вільно виказувати власну думки та наводити яскраві приклади з власного досвіду. Заняття пройшло в дусі активної дискусії, було помітно, що молоді колеги «заряджені» на роботу та співпрацю, мають запал та бажання покращувати освітянську сферу нашого міста. 

Кожний освітянин Чорноморська — справжня зірка, тож допомагаємо зростати та сяяти яскравіше з кожним днем!