· 

Співпраця з “KM Media Ed Profi”

26 квітня 2023 року 45 вчителів міста брали активну участь в онлайн-семінарі для вчителів початкових класів НУШ “Впровадження інтегрованого компетентнісного навчання в початковій школі за допомогою EOP “KM Media Ed Profi”. Перед учасниками виступив спікер Покришень Дмитро, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та ІКТ в освіті Чернігівського ОІППО ім. К. Д. Ушинського, експерт національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Упродовж виступу спікер зосередив увагу на основних перевагах електронного освітнього ресурсу “KM Media Ed Profi”. Наші вчителі початкових класів під час уроків використовують цей мультимедійний контент. Він дозволяє організувати різноманітні форми роботи на уроці та у позаурочний час, забезпечує практичну спрямованість вивчення матеріалу. Електронний ресурс дає змогу зробити процес навчання наочним та динамічним, підвищити рівень сприйняття та розуміння здобувачами освіти матеріалу, сформувати всі компетентності НУШ. “KM Media Ed Profi” дає можливість учням самостійно використовувати цей ресурс під час дистанційного навчання та дозволяє вчитися в будь-якому місті й будь-який час.

 

27 квітня 2023 року консультант ЦПРПП Крохмаль Світлана та творча група вчителів початкових класів — 23 вчителя почали роботу над систематизацією медіа матеріалу НУШ EOP “KM Media Ed Profi” це доводить професіоналізм наших педагогів та високий рівень довіри.