· 

Подолання освітніх втрат

Забезпечення якості освіти на відповідній території є спільною відповідальністю органів місцевого самоврядування та управління Державної служби якості освіти в Одеській області. Так, відповідно до статті 66 Закону України «Про освіту» органи місцевого самоврядування відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території. Управління Державної служби якості освіти в Одеській області (далі - управління Служби) відповідно до статті 67 Закону України «Про освіту» є органом із забезпечення якості освіти, до повноважень якого належить, зокрема, реалізація окремих процедур системи зовнішнього забезпечення якості освіти, а також здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території (стаття 55 Закону України «Про повну загальну середню освіту»). Пандемія COVID-19, військова агресія російської федерації проти України спричинили зміни в організації освітнього процесу, що призвело до втрат у результатах навчання учнів і, відповідно, - у якості освіти. Важливими чинниками для подолання навчальних втрат є діагностування результатів навчання учнів та визначення способів їх максимального компенсування. Відправною точкою діагностування навчальних втрат стало проведене у травні 2023 року загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) в умовах воєнного стану. Дослідження ініційовано Міністерством освіти і науки України та Державною службою якості освіти України для визначення та відстеження результатів навчання з української мови та математики (алгебри та геометрії) учнів та учениць 6 і 8 класів.  З метою ознайомлення з результатами дослідження для формування стратегій подолання навчальних втрат управлінням Служби з 06 вересня по 13 вересня 2023 року заплановано проведення серії онлайн-заходів «Подолання навчальних втрат: стратегії та інструменти» для керівників органів управління освітою, ЗЗСО, центрів професійного розвитку педагогічних працівників та освітніх експертів Одеської області (план заходів додається).